Karbid

Karbid použiteľný k rôznym technickým účelom. Vedľajším účinkom používania karbidu je odplašenie krtov.

Skladovať iba v originálnom, riadne uzavretom obale, na suchom a dobre vetranom mieste, v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla, vznietenia a oxidantov.

Karbid

Späť