Terpentínový olej

Terpentínový olej sa používa ako riedidlo do špeciálnych farieb.

Skladovať iba v pôvodnom, dobre uzatvorenom obale.

Terpentínový olej

Späť