Fermež ľanová

Fermež ľanová sa pužíva ako riedidlo na sklenárske a olejové tmely a fermežové farby.

Fermež ľanová

Späť