Kvalita | ŠK SPEKTRUM

Kvalita

Dňa 21. júna 2013 sme získali certifikát riadenia kvality ISO 9001 v odbore:

"Výroba, predaj, skladovanie a distribúcia chemických látok, zmesí a výrobkov"

certifikáty

Veríme, že prísnejšie riadenie kvality prispeje k zvýšeniu spokojnosti našich zákazníkov. Naša politika kvality je nasledovná:

EFEKTÍVNOSŤ A VYSOKÁ KVALITA

všetkých činností je predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom trhu a vytvárajú predpoklad pre rozvoj zahraničných aktivít. Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.

URČENIE KVALITY

je prvá a základná úloha, za ktorej splnenie zodpovedajú pracovníci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných miestach.

REAGUJEME NA POŽIADAVKY

trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality.

OBJEKTÍVNYM VÝBEROM

začleňujeme dodávateľov do nášho systému manažérstva kvality.

ISTOTA TRVALÉHO ZLEPŠOVANIA

systému manažérstva kvality je podporovaná a zabezpečovaná aktívnym prístupom pracovníkov na všetkých úrovniach spoločnosti.

STAROSTLIVOSŤ

o sociálne zabezpečenie, životné a pracovné prostredie je súčasťou zodpovednosti a stratégie rozvoja spoločnosti.

ORGANIZOVANÍM

svojej práce, s osobnou zodpovednosťou a etickým vystupovaním pomáhame budovať dobré meno spoločnosti a tým stabilizovať pozíciu spoločnosti u zákazníkov.


Kontakt

ŠK SPEKTRUM, s.r.o.

Považské Podhradie 348

017 04 Považská Bystrica

IČO: 31 626 831

IČ DPH: SK2020440224

 

Mobil: +421 908 703 681

skspektrum@skspektrum.sk

Západné Slovensko

Ján Kallo

+421 917 793 733

jan.kallo@skspektrum.sk

Východné Slovensko

Andrej Lovíšek

+421 915 783 642

andrej.lovisek@skspektrum.sk

Česká republika

Stanislav Růžička Barvy a laky

+420 605 117 819

st.ruzicka@seznam.cz

TENA FARBY-LAKY

TENA

www.farby-tena.sk