Etický kódex | ŠK SPEKTRUM

Etický kódex

Etický kódex vychádza z hodnôt spoločnosti a vyjadruje naše postoje, podľa ktorých v praxi konáme.

Základné firemné hodnoty:

  • Spoločensky zodpovedné podnikanie

  • Vytváranie hodnoty pre zákazníka

  • Podpora inovácií

  • Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

  • Bezúhonnosť

  • Spokojní zamestnanci = kvalitná produkcia


Kontakt

ŠK SPEKTRUM, s.r.o.

Považské Podhradie 348

017 04 Považská Bystrica

IČO: 31 626 831

IČ DPH: SK2020440224

 

Mobil: +421 908 703 681

skspektrum@skspektrum.sk

Západné Slovensko

Ján Kallo

+421 917 793 733

jan.kallo@skspektrum.sk

Východné Slovensko

Andrej Lovíšek

+421 915 783 642

andrej.lovisek@skspektrum.sk

Česká republika

Stanislav Růžička Barvy a laky

+420 605 117 819

st.ruzicka@seznam.cz

TENA FARBY-LAKY

TENA

www.farby-tena.sk